WiFi

WiFi BEHEER

 • Monitoren van uw WiFi capaciteit
 • Opschalen van capaciteit wanneer uw organisatie daarom vraagt
 • Vroegtijdig signaleren van toekomstige knelpunten
 • WiFi dat met uw organisatie mee groeit

MODEM & ROUTERS

 • Altijd de juiste hardware voor een optimaal WiFi
 • Op maat gecalculeerde aantal accesspoints 
 • Schaalbaar
 • Altijd A-merken

INSTALLATIE

 • Ook voor het aanleggen van uw netwerkbekabeling
 • Montage van accesspoints, routers en andere apparatuur
 • Totaal installatie

Onze oplossingen zijn altijd maatwerk. Wij gaan met u graag in gesprek om te inventariseren waar ETHIN uw organisatie
het beste van dienst kunnen zijn.