INFRASTRUCTUUR

WiFi BEHEER

 • Monitoren van uw WiFi capaciteit
 • Opschalen van capaciteit wanneer uw organisatie daarom vraagt
 • Vroegtijdig signaleren van toekomstige knelpunten
 • WiFi dat met uw organisatie mee groeit

ELEKTRA

 • Trekken van elektriciteitsbekabeling
 • Installatie van elektronische systemen (bijv. meterkasten)
 • Installatie van krachtstroomsystemen

NETWERK

 • Trekken van netwerkbekabeling
 • Monteren van bekabelingsgoten
 • Installatie van slitters, contactdozen
 • Opleveren van netwerkbekabeling tot op de werkplek 

Onze oplossingen zijn altijd maatwerk. Wij gaan met u graag in gesprek om te inventariseren waar ETHIN uw organisatie
het beste van dienst kunnen zijn.